Все очень просто! Найти критерии оценивания письменной работы можно по этой ссылке. Читайте внимательно. Вот несколько выдержек: b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату:
(особистий чи офіційний лист); еще — У листі використано лексичні та граматичні структури, прийнятні
для письмових висловлень приватного  чи офіційного характеру.

Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення
листів у країнах, мова яких вивчалася
У листі наявні:
• привітання (greeting);
• вступ (opening remarks);
Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового завдання,
оцінка за даний критерій – 1 бал
• основна частина (main body) обов’язково структурована
2
Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали
за змістовими абзацами, наявні три змістові абзаци (або два
змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);
• кінцівка (closing remarks);
• прощання (ending);
• підпис (name) – вигадане ім’я або ім’я та прізвище
відповідно до формату листа.
Это говорит о том, что на ЗНО будет только письмо: официальное, полуофициальное либо личное.


0 комментариев

Добавить комментарий

Заполнитель аватара

Ваш адрес email не будет опубликован.