Past Simple (Indefinite) Tense

                                                        Минулий простий (неозначений) час
Виражає дію, яка відбувалася у минулому. Часто вживається зі словами:
Yesterday – вчора
The day before yesterday – позавчора
Last week (month, year) – минулого тижня (місяця, року)
An hour ago – годину тому
Two days ago – два дні тому
On Monday – у понеділок
In July – у липні
In 2001 – у 2001 році
The other day – цими днями
            Дієслова в англійській мові поділяються на правильні й неправильні
Минулий час правильних дієслів утворюється додаванням до початковій форми дієслова без частки to закінчення –ed:
                                 Open – opened; work – worked; love – loved
Закінчення –ed вимовляється так:
[t] – після глухих приголосних
                                 to like – liked [laikt]
[d] – після дзвінких приголосних, та голосних
                                  To live – lived [livd]
                                  To answer – answered [ˈɑːnsəd]
[ıd]– після [t, d]
                                   To want – wanted  [ˈwɔntıd]
                                   To hate – hated  [ˈheıtıd]
Правила правопису закінчення –ed
якщо дієслово закінчується буквою –е, то перед закінченням –ed  вона не пишеться:
                             to love – loved
якщо дієслово закінчується на –у, якій передує приголосна, то перед –ed буква –у змінюється на і:
                             to cry – cried
якщо дієслово закінчується однією приголосною буквою, якій передує короткий наголошений голосний звук, то кінцева приголосна перед —еd подвоюється (крім -x and -w)
                             to stop – stopped
Запам’ятай: to travel – travelled
To cancel – cancelled
I worked                             We worked
You worked                        You worked
He, she, it worked               They worked
Минулий час неправильних дієслів треба шукати у таблиці неправильних дієслів, у другому стовпчику, та вчити, вчити, вчити напам’ять!!!!!!
Візьмемо два приклади, один з правильним дієсловом у Past Simple, а другий з неправильним дієсловом у Past Simple.
                         He lived in London two years ago. 
Він жив у Лондоні два роки тому.
                         They went to the stadium yesterday.
Вони ходили на стадіон вчора.
Як ти знаєш, у кожному часи англійської мови є своє допоміжне дієслово, яке допомагає створити заперечення або питання! Так ось, у Past Simple це дієслово: did !
Якщо в реченні є did, то основне дієслово ставиться у початкову форму!!!
1. Negative sentence. (Щоб створити заперечення у будь якому часи треба після підмета поставити допоміжне дієслово з часткою not)
He didn’t live in London two years ago.
They didn’t go to the stadium yesterday.
2. General question. (Щоб створити загальне запитання у будь якому часі, треба перед підметом поставити допоміжне дієслово.)
Did he live in London two years ago?  Yes, he did. No, he didn’t.
Did they go to the stadium yesterday? Yes, they did. No, they didn’t
3. General-negative question.
Didn’t he live in London two years ago? (Did he not live in London two years ago?)
Didn’t they go to the stadium yesterday? (Did they not go to the stadium yesterday?)
4. Alternative question. (Альтернативні питання створюються так же як і загальні, тільки зі словом or (чи). Слово or ставиться поміж словами, між якими треба зробити вібір.)
Did he live in London two or three years ago? 
Did they go to the stadium or to the park yesterday?
На альтернативне питання дається тільки повна відповідь:
                     He lived in London two years ago.
They went to the stadium yesterday.
5. Disjunctive (Tail, Tag) question. Забули як поставити таке питання? Дивись правило The Present Simple Tense)
He lived in London two years ago, didn’t he?  (He didn’t live in London two years ago, did he?
They went to the stadium yesterday, didn’t they? (They didn’t go to the stadium yesterday, did they?)
6. Special questions. (Щоб скласти спеціальне питання, треба дотримуватись такої схеми:
Питальне слово + допоміжне дієслово + підмет +основне дієслово + все інше, крім слова до якого задаємо питання)
Where did he live two years ago?
Why did they go to the stadium yesterday?
Примітка: Якщо питання до підмета, то після питальних слів Who (хто) What(що) допоміжне дієслово did не ставиться, а одразу іде основне дієслово у минулому часі:
 Who lived in London two years ago?
 Who went to the stadium yesterday?


0 комментариев

Добавить комментарий

Заполнитель аватара

Ваш адрес email не будет опубликован.