THE PAST PERFECT TENSE

Утворюється з допоміжного дієслова  HAD + Vз

Скорочені форми:

I had – I’d

You had – you’d etc.  

     Виражає дію, яка закінчилась до певного моменту у минулому, або до початку іншої минулої дії (у Past Simple). (Можна сказати, що Past Perfect — це аналог Present Perfect, тільки для минулого. Якщо в Present Perfect дія відбулась до моменту мовлення, то в Past Perfect — до деякого моменту в минулому.)

Певний момент позначається такими словосполученнями:

By two o’clock – до другої години

By that time – до того часу

By the first of September – до першого вересня

By Saturday – до суботи

By the end of the year – до кінця року

By 2001 —  до 2001 року

By the time you came

Before he rang

When they arrived

e.g. He had decorated the building by Monday

       We had already received the telegram when they arrived. (Коли вони приїхали, ми вже                одержали телеграму.)

Дія, яка закінчилась до початку іншої минулої дії.

The girl was glad that she had found her umbrella.

(дівчина знайшла парасольку до того, як почала радіти)

Past Perfect вживається з такими же словами, як і Present Perfect — already, yet, ever, never.

By the time I got home, my aunt had already left.

Примітка 1: якщо дії відбуваються послідовно, одна за одною, дієслова вживаються в Past Simple.

I opened the door, closed it and went into the bathroom.

Примітка 2: У складнопідрядному реченні із сполучниками after – після того як і before – перед тим як, перш ніжколи немає потреби наголошувати, що одна дія передує іншій, і в підрядному, і в головному реченнях вживається Past Simple

He went on with his work after he had a short rest.

He had a short rest before he went on with his work.

Попрацюємо з реченням:

                         By six o’clock on Sunday I had learned all the words.

1. Negative sentence.

By six o’clock on Sunday I hadn’t learned all the words.

2. General question.

Had I learned all the words by six o’clock on Sunday? Yes, I had. No, I hadn’t.

3. General-negative question.

a) Hadn’t I learned all the words by six o’clock on Sunday?

b) Had I not learned all the words by six o’clock on Sunday?

4. Alternative question.

Had I learned all the words or poems by six o’clock on Sunday?

5. Disjunctive (Tail, Tag) question.

By six o’clock on Sunday I had learned all the words, hadn’t I?

By six o’clock on Sunday I hadn’t learned all the words, had I?

6. Special questions.

How many words had I learnt by six o’clock on Sunday?

What had I done  by six o’clock on Sunday? By what time had I learnt all the words on Sunday?


0 комментариев

Добавить комментарий

Заполнитель аватара

Ваш адрес email не будет опубликован.