THE PAST CONTINUOUS TENSE

(МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС)

Утворюється

WAS/WERE + Ving

We were watching the football game at 7 o`clock last night.

He was walking in the park this time last Sunday.

Як ти знаєш, у кожному часи англійської мови є своє допоміжне дієслово, яке допомагає створити заперечення або питання! Так ось, у Past Comtinuous це — was /were!

1. Negative sentence. (Щоб створити заперечення у будь якому часи треба після підмета поставити допоміжне дієслово з часткою not)

We were not watching the football game at 7 o`clock last night.

He was not walking in the park this time last Sunday.

Скорочення:

Was not = wasn`t

Were not = weren`t

2. General question. (Щоб створити загальне запитання у будь якому часі, треба перед підметом поставити допоміжне дієслово.)

Were we watching the football game at 7 o`clock last night?

Yes, we were. No, we weren`t

Was he walking in the park this time last Sunday?

Yes, he was. No, he wasn`t.

3. General-negative question.

Were we not watching the football game at 7 o`clock last night? (Weren`t we watching the football game at 7 o`clock last night?)

Was he not walking in the park this time last Sunday? (Wasn`t he walking in the park this time last Sunday?)

4. Alternative question. (Альтернативні питання створюються так же як і загальні, тільки зі словом or (чи). Слово or ставиться поміж словами, між якими треба зробити вібір.)

Were we watching the football or volleyball game at 7 o`clock last night?

Was he walking in the park this time last Sunday or Saturday?

5. Disjunctive (tail, tag) question.

We were watching the football game at 7 o`clock last night, weren`t we?

We were not watching the football game at 7 o`clock last night, were we?

He was walking in the park this time last Sunday, wasn`t he?

He was not walking in the park this time last Sunday, was he?

6. Special questions. (Щоб скласти спеціальне питання, треба дотримуватись такої схеми:

Питальне слово + допоміжне дієслово + підмет +основне дієслово + все інше, крім слова до якого задаємо питання)

What game were we watching at 7 o`clock last night?

Why were we walking in the park this time last Sunday?

Примітка: Якщо питання до підмета, то після питальних слів Who (хто) What(що) іде WAS

Who was watching the football game at 7 o`clock last night?

Who was walking in the park this time last Sunday?

ВЖИВАННЯ PAST CONTINUOUS

У назві є слово PAST, а це означає, що дія відбувалась:

  1. Yesterday – вчора
  2. The day before yesterday – позавчора
  3. Last week (month, year) – минулого тижня (місяця, року)
  4. An hour ago – годину тому
  5. Two days ago – два дні тому
  6. On Monday – у понеділок
  7. In July – у липні
  8. In 2001 – у 2001 році
  9. The other day – цими днями і т.і.

Але, це ще і CONTINUOUS TENSE, а це означає, що дія тривала.

І так,  the Past Continuous tense вживається:

1. Для вираження дії, що тривала (відбувалась) у певний момент у минулому. Цей момент позначається словами типу:

at five o`clock

at midnight

at noon

at this moment

at that moment

this time

або підрядним реченням у Past Simple типу:

when my mother came;

when the telephone rang;

when I saw him

when I met her і т.п.

She was sitting at the table when the telephone rang.

I was doing my homework when my mother came.

He was riding the bike at noon yesterday.

2. Для вираження дії, що тривала (відбувалась) протягом якогось періоду часу в минулому. Цей період позначається словами типу:

From 7 till 8

The whole day (evening, morning, night etc.)

All morning (evening, day, night)

I was speaking to my business partner the whole morning yesterday.

We were waiting in the car from 5 till 6.

3. Для вираження двох і більше дій, які тривали одночасно в минулому. Здебільшого такі речення з’єднуються словом while:

 I was doing my homework while my sister was playing with her toys.

4. Для вираження дії, що тривала у минулому, а інша її перервала.

Jack was walking the dog when he saw Dave.

5. Якщо ми описуємо події, що є фоном основних подій у минулому.

The sun was shining brightly. The wind was blowing and the birds were singing when I heard a strange noise.


0 комментариев

Добавить комментарий

Заполнитель аватара

Ваш адрес email не будет опубликован.