The Future Simple Tense

                                                                             ( Майбутній простий час)

Виражає дію яка відбудеться або відбуватиметься в майбутньому. Часто вживається зі словами: tomorrow, the day after tomorrow, next Monday (month, year, week etc.), soon.

Утворюється з допоміжних дієслів  shall/will та інфінітива без частки to.

                                                                SHALL/WILL + V1

Shall вживається з I і we; will з іншими займенниками

I shall open the door                      We shall open

You will open                                 You will open 

He, she, it will open                        They will open

Cкорочення: I’ll, you’ll, he’ll, she’ll, it’ll, we’ll, you’ll, they’ll

Примітка: в сучасній англійській мові здебільшого вживається допоміжне дієслово will з усіма займенниками.

  1. Negative sentence.

I shall not open the door.  Shall not – shan’t [ʃɑ:nt]
He will not open the door.  Will not – won’t [wəunt]

2. General question.

Shall I open the door?  Yes, I shall. No, I shan’t.
Will he open the door?  Yes, he will. No, he won’t.

3. General-negative question.

Shan’t I open the window? Shall I not open the window?
Won’t he open the door? Will he not open the door?

4. Alternative question.

Shall I open the door or the window?
Will he open the door or the window?

5. Disjunctive (Tail, Tag) question.

I shall open the door, shan’t I?  I shall not open the door, shall I?
He will open the door, won’t he?  He will not open the door, will he?

6. Special question.

What shall I open? Why shall I open the door?
What will he open? Why will he open the door?

Примітка: Якщо питання до підмета, То після питальних слів Who (хто), What (що) завжди іде WILL.

Who will open the door?


0 комментариев

Добавить комментарий

Заполнитель аватара

Ваш адрес email не будет опубликован.