The Possessive Case

(Присвійний відмінок)

(Part I)

Присвійний відмінок відповідає на запитання whose/huːz/ ( чий?, чия?, чиє?, чиї?).

У формі присвійного відмінка вживаються головним чином іменники, що означають людей і тварин.

 1. Присвійний відмінок однини утворюється:

а) додаванням до іменника або власного імені апострофа і закінчення s, яке вимовляється:

/s/ — після глухих приголосних, крім /s/, /ʃ/, /ʧ/:

Jack’s /ʤæks/ friends              друзі Джека

Kate’s /keıts/ toy                       іграшка Каті

/z/ — після голосних і дзвінких приголосних, крім /z/, /ʒ/, /ʤ/:

Uncle Tom’s /tɔmz/ house      будинок дядька Тома

Olga’s /`ɔlgəz/ brother               брат Ольги

z/ після звуків /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ʧ/, /ʤ/:

Alice’s /`ælısız/ adventure          Алісині пригоди

George’s /`ʤɔ:ʤız/room             кімната Джорджа

в) якщо іменник в однині закінчується на -s, -ss, -x, то на письмі в присвійному відмінку здебільшого додається тільки апостроф, хоча звичайне позначення -‘s також можливе; в обох випадках закінчення вимовляється z/:

Bess’ /`besız/coat                            пальто Бесс

Bess’s /`besız/ coat                          пальто Бесс

 1. Присвійний відмінок множини утворюється:

а) Якщо іменник у множині закінчується на s , то в присвійному відмінку множини до нього додається лише апостроф, а у вимові ніяких змін не відбувається:

The pupils /ˈpju:plz/  – the pupils’ /ˈpju:plz/ books

The pupil  — the pupil’s books

 1. b) якщо іменник у множині не закінчується на s, то його присвійний відмінок утворюється так само, як і в однині, тобто додаванням -‘s:

children’s /ˈʧıldrənz/shoes.

 1. Коли дві або більше людини є власниками одного пред­мета,

закінчення присвійного відмінка додається до останнього іменника:

Ann and Kate’s room                            кімната Ані й Каті.

Peter and Helen’s flat — кварти­ра Пітера і Хелен (вони живуть разом)

Але: Peter’s and Helen’s flats — кварти­ри Пітера і Хелен (вони живуть окремо)

EXERCISES

Ex.1

 1. Open the brackets using the words in the Possessive Case and translate the phrases:
 2. the (cats) names;
 3. (Diana and Doris) names;
 4. (Diana and Doris) parents
 5. the (kids) uncle;
 6. the (children) uncle;
 7. our (teachers) room;
 8. our (teacher) flat;
 9. (James) money;
 10. a (man) car;
 11. the (men) car;
 12. the (dog) legs;
 13. the (performers) costumes;
 14. (Clement, Charles and Dan) aunt;
 15. My (grandfather) poetry.

Ex.2

 1. [s], [z] or [ız]?
 2. Thomas’ [ˈtɒməs] toy;
 3. Tina’s [ˈtiːnə] mother;
 4. Walt’s [wɒlt] sister;
 5. Willy’s [ˈwɪlɪ] brother;
 6. Nicholas’ [ˈnɪk(ə)ləs] father;
 7. Nick’s [nɪk] aunt;
 8. Oliver’s [ˈɒlɪvə] wife;
 9. Agnes’ [ˈæɡnəs] husband;
 10. Max’s [mæks] cousin;
 11. Mark’s [mɑːk] uncle;
 12. Martin’s [ˈmɑːtɪn] bag;
 13. Bill’s ball;
 14. Arch’s [ɑ:ʧ] book;
 15. Marge’s [mɑ:ʤ] parents.

Ex.3

Translate into English

1) Папуга моєї бабусі вміє говорити.

2) Ферма моїх тітки й дядька дуже велика.

3) Квартира моїх друзів нова й затишна.

4) Ритина книга лежить на цьому столі.

5) Книги Макса розташовані на цій полиці.

6) Собака моєї сестри дуже розумний й забавний.

7) Мені подобається комп’ютер мого старшого брата.

8) Костюми цих спортсменів чорні, сині та зелені.

9) Сукня моєї мами довга й нарядна.

10) Складаний ніж {pen knife) мого діда дуже гострий.

11) Це машина мого вчителя.

12) Мені не подобаються комп’ютерні ігри твого друга.

 

Ex.4

Read and translate

 1. A child’s bicycle
 2. Charles’s [tʃɑːlz] book
 3. Chester’s [ˈtʃɛstə] brother
 4. Clement’s [ˈklɛmənt] sister
 5. Colin’s [kɒlɪn] uncle
 6. Danny’s [ˈdænɪ] aunt
 7. Diana’s [daɪˈænə] cousin
 8. Doris’s [ˈdɒrɪs] parents
 9. Douglas’s [ˈdʌɡləs] monster
 10. Margie’s [ˈmɑːdʒɪ] bat
 11. Margaret’s [ˈmɑːɡ(ə)rət] toy vampire
 12. Mike’s [maɪk] pumpkin
 13. Beck’s [bɛk] ghost
 14. Bruce’s [bruːs] toy mummy (мумія)

Ex.5

Розкрий дужки, уживаючи подані в них слова в присвійному відмінку.

(Му mother) name, (mу father) name, (Dima) books, (Nina) dress, (my granny) dog, (the children) ball, (my elder brother) family, (my uncle) farm, (his friends) car, (the girl) name, (the boys) room, (my grandfather and grandmother) house, (the cat) tail, (Alice) parents, (my cousins) address.

Ex.6

Склади якнайбільше словосполучень із поданих слів (слова з першої групи постав у присвійному відмінку).

Example: my sister’s address.

I: my sister; my parents; my granny; the dogs; Rita and Max; my friends; the doctor; my aunt and uncle; our teacher; my brother; the cats; the monkey; my grandfather

II: car/cars; nose/noses; cup/cups; clothes; address; book/books; flat; house; tail/tails; computer/computers; ball/balls; farm; horse/horses; scissors; toy/toys; orange/oranges; leg

Ex.7

Complete the sentences using the possessive case.

Example

Kate has a dress. ______ is new.

Kate`s dress is new.

 1. Michael has a house. _____ is old.
 2. My friends have dogs. _____ are big.
 3. The boys have a computer. _____ is on the table.
 4. Charles has a horse. _____is strong.
 5. Those women have cows. _____are brown.
 6. Mr Green has a family. _____is very friendly.
 7. Children have three bells. _____are silver.
 8. Mr White has a new shirt. _____ is red.

 

 


0 комментариев

Добавить комментарий

Заполнитель аватара

Ваш адрес email не будет опубликован.